Český dům

Jediný dům ve Frýdku-Místku, který změnil občanství – to je Německý - Český dům, jehož historie sahá na přelom 19. a 20.století. Na okraji parku se nacházela střelnice ostrostřelec společnosti, v jejímž sále se za nepříznivého počasí a v zimních měsících pořádaly společenské akce, a později s rozvojem moderních médií se zde např. nacházela atrakce promítající obrázky tzv. císařské panorama. V roce 1884 se například promítaly scény ze světové výstavy 1889 a různé cestopisné obrázky.

Na valné hromadě konané na jaře roku 1900 byla schválena rekonstrukce objektu střelnice v Německý dům a za tímto účelem ustanoven i stejnojmenný spolek. Akce německé strany byla pravděpodobně reakcí na dostavbu českého Národního domu. Výstavba těchto prestižních objektů s se společenskými sály, místnostmi pro spolkovou činnost, restaurací a hotelovými pokoji byla velice nákladnou záležitostí. Za proklamovanou ideologickou stránkou věci pokulhávaly možnosti financování, což vedlo k enormnímu zadlužování investorů, tj. spolků. Česká část obecního výboru byla proti, aby část obecního parku byla Němcům odprodána velmi lacině. Čeští členové se všemožně snažili tento prodej překazit. Vše dospělo až k tomu, že celou věc Češi ve výboru hnali až k nejvyššímu soudnímu dvoru, tam ovšem neuspěli, a tak Němci dosáhli svého a získali peníze na Německý dům a obci zbyly jen dluhy.

Německý dům sloužil jako centrum německého kulturního života ve Frýdku-Místku. Pořádaly se zde různé kulturní akce – plesy, koncerty, divadelní představení a besedy. Součástí budovy byla restaurace, knihovna a sídlilo zde i několik spolků.

Ve druhé polovině 19. století tvořili Němci relativně velkou část obyvatelstva. Není tedy divu, že na stavbu Německého domu přispěli jak němečtí obyvatelé, tak i německé a židovské firmy. Čechům se tato germanizace nelíbila, avšak nepřestávali se snažit prosadit a na konci 19. století bylo v Místku založeno české gymnázium. Tento boj o prosazení Čechů vedl i k tomu, že Německý dům byl po 2.světové válce přejmenován na Český dům a po osvobození byla v budově spousta věcí zničena nebo rozkradena. S postupem času se v Českém domě obnovil společenský život, pořádaly se zde různé akce, byla zde restaurace a známá pivnice.